ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΡΑΤΗΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...

http://www.thesartorialist.com
Μπορείς να πιθανολογήσεις με αιτιολογία βεβαίως βεβαίως αν η συγκεκριμένη κοπέλα πηγαίνει ή έπιστρέφει από το γυμναστήριο; H μήπως τίποτα από τα 2;  :)

Comments